Ploynil Chitima 2560/04/04 09:35
Thumb lg page

ไม่ต้องขอวีซ่าก็เที่ยวยุโรปได้! 10 จุดเช็คอินสวยๆ ในรัสเซียที่สาวๆ พลาดไม่ได้เด็ดขาด

2355 Spice

รัสเซียประเทศในทวีปยุโรปซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปเอเชีย ที่สาวๆ ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าก็สามารถท่องเที่ยวได้ง่ายๆ สบายใจไร้กังวล

Russia Europe travel Tour Trip worldwide

'รัสเซีย' หรือสหพันธรัฐรัสเซีย ประเทศในยูเรเชียเหนือ (มีพื้นที่ครอบคลุมยุโรปและเอเชีย) อีกทั้งยังเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในโลกที่สาวๆ ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าก็สามารถท่องเที่ยวได้ง่ายๆ ถึง 30 วันอย่างสบายใจไร้กังวล โดยรัสเซียนั้นปกครองด้วยระบอบสหพันธ์สาธารณรัฐกึ่งประธานาธิบดี ภาษาประจำชาติ คือ ภาษารัสเซีย ประชากรส่วนใหญ่นับถือคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกซ์รัสเซีย

นอกจากนี้รัสเซียยังถูกเรียกว่าเป็น "ปอดของยุโรป" จากการที่มีเขตป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งยังมีถึง 11 เขตเวลาจากความกว้างใหญ่ไพศาลของพื้นที่ทั้งหมด โดยมีเมืองหลวงคือกรุงมอสโก และมีเมืองน่าเที่ยวมากมาย อาทิ มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก คาซาน โนฟโกรอด คาราเลีย โซซี เอคาเทอรินเบอร์ก และซุสดัล

แต่จะให้ไปทุกเมืองคงไม่ไหวแน่ Spice ขอแนะนำ 10 จุดเช็คอินสวยๆ ในรัสเซียที่สาวๆ พลาดไม่ได้เด็ดขาด มาดูกันว่ามีที่ไหนบ้าง

#10 พระราชวังเครมลิน (Moscow Kremlin)

พระราชวังเครมลินเป็นสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวที่สาวๆ ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง เพราะหากไม่มาเยือนก็เหมือนมาไม่ถึงรัสเซีย โดยภายในอาณาบริเวณพระราชวังนั้นประกอบไปด้วยพระราชวัง วิหารสำคัญๆ และที่ทำการของรัฐบาล ขณะที่ด้านนอกล้อมรอบไปด้วยกำแพงขนาดใหญ่สีแดงความยาวประมาณ 2.25 กม. อีกทั้งยังมีป้อมกระจายอยู่ถึง 20 แห่งอีกด้วย

#9 มหาวิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral)

อาสนวิหารของศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย สร้างโดยซาร์อีวานที่ 4 เจ้าของฉายาซาร์อีวานจอมโหด เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกลที่กรีธาทัพมายังเมืองคาซาน เมื่อปี ค.ศ. 1552 ซึ่งผลจากชัยชนะในครั้งนี้ทำให้รัสเซียสามารถรวมชาติได้เป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวนั่นเอง จึงมีการสร้างมหาวิหารแห่งนี้ขึ้นสำหรับเป็นอนุสรณ์ในปี ค.ศ. 1555

ลักษณะสำคัญของมหาวิหารคือมีโดม 8 โดมล้อมรอบโดมที่ 9 ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลาง ทำให้อาคารมีรูปทรงแปดเหลี่ยม เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างรัสเซียโบราณจากอิทธิพลของไบแซนไทน์กับรัสเซียนกอธิก รวมไปถึงได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งยุโรปตะวันตกด้วย

#8 พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace)

อีกหนึ่งพระราชวังอันยิ่งใหญ่และสวยงามในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งในอดีตเคยเป็นพระราชวังหลวงของราชวงศ์โรมานอฟระหว่างปี ค.ศ.1732 ถึง ค.ศ.1917 โดยมีการก่อสร้างและดัดแปลงเรื่อยมาระหว่างปลายทศวรรษที่ 1730 ถึง 1837 แทนพระราชวังองค์ที่ 3 ซึ่งถูกเพลิงเผาผลาญอย่างหนัก อีกทั้งในปี 1917 ยังเคยถูกจู่โจมในช่วงการปฏิวัติรัสเซียอีกด้วย ปัจจุบันพระราชวังที่เห็นจึงเป็นพระราชวังองค์ที่ 4 ที่ได้รับการก่อสร้างบูรณะขึ้นใหม่นั่นเอง

ความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเห็นได้จากตัวอาคารที่ประกอบด้วยห้องกว่า 1500 ห้อง , ประตู 1786 บาน , หน้าต่าง 1945 บาน และขั้นบันไดถึง 117 ขั้น ซึ่งปัจจุบันบางส่วนของพระราชวังฤดูหนาวได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมในฐานะพิพิธภัณฑ์แอร์มิทาชนั่นเอง

#7 มหาวิหารเซนต์ไอแซค (Saint Isaac's Cathedral)

มหาวิหารอันยิ่งใหญ่และสวยงามของศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซียในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยเป็นมหาวิหารออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็นมหาวิหารคริสต์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกอีกด้วย ส่วนชื่อของมหาวิหารนั้นมีการตั้งชื่อตามนักบุญไอแซคแห่งดัลเมเชีย ผู้เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของซาร์ปีเตอร์มหาราชนั่นเอง

มหาวิหารแห่งนี้ใช้ระยะเวลาในการสร้างรวม 4 ทศวรรษ คือตั้งแต่ปี ค.ศ.1818 ถึง 1848 ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสนาม ออกุสเต เดอ มอนแฟร์แรนด์ จากหอศิลป์ของ ชาร์ล เปอซิแอร์ผู้มีชื่อเสียง

#6 พระราชวังเปเตียร์กอฟ (Peterhof Palace)

พระราชวังในกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ถูกสร้างขึ้นตามบัญชาของซาร์ปีเตอร์มหาราช โดยภายในพระราชวังประกอบด้วยพระที่นั่งหลายองค์และอุทยานหลายแห่ง เป็นการตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมบาโรก อีกทั้งยังงดงามจนได้รับสมญานามว่าเป็น "วังแวร์ซายแห่งรัสเซีย" นอกจากนี้พระราชวังแห่งนี้และบริเวณใจกลางเมืองยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอีกด้วย

#5 ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal)

ทะเลสาบทางตอนใต้ของไซบีเรีย ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก โดยจุดที่ลึกที่สุดนั้นมีความลึกกว่า 1,640 เมตร นอกจากนี้ยังมีความยาวถึง 650 กิโลเมตร ความกว้างโดยเฉลี่ย 50 กิโลเมตร และมีพื้นที่ 31,722 ตารางกิโลเมตรอีกด้วย ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากการที่น้ำเอ่อล้นเข้ามาจนเต็มรอยเปลือกโลกที่แตกเมื่อ 25 ล้านปีที่แล้ว และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2539

#4 ป้อมและวิหารปีเตอร์แอนด์ปอลด์ (Peter and Paul Fortress)

ป้อมปราการที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1703 ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสกี้และมีความสูงถึง 122.5 เมตร นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดของเมือง โดยป้อมมีลักษณะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม ส่วนกำแพงทำจากหินก่ออิฐ จุดประสงค์ในการสร้างก็เพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรู ส่วนบริเวณวิหารมีหอระฆังอันเป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรก ใช้เวลาในการก่อสร้างราวๆ 21 ปี เพื่อเป็นเกียรติ์แด่นักบุญปีเตอร์และนักบุญปอลด์ในการเผยแผ่ศาสนา ปัจจุบันใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมือง อีกทั้งรอบๆ ยังมีโรงงานผลิตเหรียญกษาปณ์ของรัฐบาลด้วย

#3 โรงละครมาริอินสกี้ (The Mariinsky Theatre)

เป็นโรงละครโอเปร่าและบัลเล่ต์สำคัญของรัสเซียในช่วงศตวรรษที่ 19 ตั้งอยู่ในกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1860 โดยมีการตั้งชื่อตามพระนามของจักรพรรดินีมารีเยีย อะเลคซันโดรฟนาแห่งรัสเซีย ซึ่งเป็นพระมเหสีในสมเด็จพระจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 2 แห่งรัสเซีย ทำการเปิดแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ.1860 อีกทั้งยังมีคณะบัลเล่ต์ประจำ คือ มาริอินสกี้บัลเล่ต์ (Mariinsky Ballet หรือ Imperial Ballet) ซึ่งก่อตั้งคณะมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1783

#2 จตุรัสแดง (Red Square)

จัตุรัสสำคัญกลางเมืองของกรุงมอสโก โดยมีพื้นที่รวม 23,100 ตารางเมตร ซึ่งถนนสายสำคัญๆ ทุกสายของกรุงมอสโกจะเริ่มต้นจากจัตุรัสแดงแห่งนี้ทั้งสิ้น นอกจากนี้ จัตุรัสแดงยังเป็นสถานที่ตั้งของทั้งมหาวิหารเซนต์เบซิล และสุสานวลาดิมีร์ เลนินอีกด้วย นอกจากนี้จัตุรัสแดงและอนุสาวรีย์เครมลินยังได้รับการคัดเลือกจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2533 อีกด้วย

#1 มหาวิหารคาซาน (Kazan Cathedral)

มหาวิหารสำคัญที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เมื่อปี ค.ศ.1708 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กบนถนนเนฟสกี้ อันเป็นถนนเส้นหลักของตัวเมือง โดยตามประวัติศาสตร์นั้น เดิมที่นี่เป็นเพียงแค่โบสถ์เล็กๆ เท่านั้น แต่ต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าปอลด์ที่ 1 เมื่อปี ค.ศ. 1800 ได้มีการก่อสร้างวิหารขึ้นใหม่ให้เป็นวิหารที่ใหญ่และสวยงามอย่าเหมือนอย่างที่เห็นในปัจจุบัน โดยเป็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบศิลปะนีโอคลาสสิก ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี

ส่วนรูปปั้นของผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพเรือ คือ Mikhail Kutuzov และ Barclay de Tolly ถูกนำมาจัดแสดงเป็นอนุสรณ์ไว้ด้านหน้าในภายหลัง เพื่อรำลึกถึงสงครามระหว่างรัสเซียกับฝรั่งเศสนั่นเอง

และเหล่านี้คือ 10 จุดเช็คอินสวยๆ ของรัสเซีย ที่สาวๆ พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด ขอบอกว่าแต่ละที่สวยควรค่าแก่การเก็บไว้ในความทรงจำทั้งสิ้น เก็บเงินไปด่วนเลยนะ

สาวๆ สนใจประเทศรัสเซียขึ้นมาบ้างหรือยังเอ่ย?

Preload

Author

Thumb lg 0c1d5d79 0482 479f b136 d0fdd48d4e23

Ploynil Chitima

นักเขียนตัวเล็กๆ

ถ้าคุณชอบบทความนี้ กด "Like"เลย!

มีบทความเด็ดๆแซ่บๆจากสไปซ์อีกเพียบ!

Hot boards


รวมผมสีน้ำตาลสวยๆ แบบซอฟๆ
I Woke Up Llike This Makeupღ

คำค้นหาที่ใกล้เคียง


Russia Europe travel Tour Trip worldwide