Knut 2560/10/12 14:10
Thumb lg

บรรยากาศสถานศึกษาตอนทรง"พระเยาว์"

579 Spice

วันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมภาพบรรยากาศสถานศึกษาในประเทศไทย และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุยเดช เคยทรงศึกษาอยู่ในช่วงทรงพระเยาว์

โรงเรียน ในหลวง รัชกาลที่9

การศึกษาถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินชีวิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุยเดช ได้ทรงเป็นแบบอย่างในการศึกษาหาความรู้ทางด้านศาสตร์และศิลปวิทยาการใหม่ๆ โดยพระองค์ได้ทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่ประเทศไทย ตั้งแต่มีพระชนมายุ 5 พรรษา หลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จนถึงระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

# 1 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

เมื่อพระชนมายุ 4 พรรษา ได้ทรงเริ่มศึกษา ที่ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

# 2 โรงเรียนเมียร์มองต์ เมืองโลซาน (Ecole Miremont)

ในปี พ.ศ. 2476 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และทรงเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนเมียร์มองต์ เมืองโลซาน

# 3 เอกอลนูแวลเดอลาซุอิสรอม็องด์ (École Nouvelle de la Suisse Romande)

หลังจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ เอกอลนูแวลเดอลาซุอิสรอม็องด์ (École Nouvelle de la Suisse Romande) เมืองชายี-ซูร์-โลซาน (Chailly-sur-Lausanne)

# 4 โรงเรียนฌีมนาซกลาซิกก็องตอนาลเดอโลซาน (Gymnase Classique Cantonal de Lausanne)

ในปี พ.ศ. 2481 ทรงสำเร็จการศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์ จาก โรงเรียนฌีมนาซกลาซิกก็องตอนาลเดอโลซาน (Gymnase Classique Cantonal de Lausanne)

# 5 มหาวิทยาลัยโลซาน

ในปี พ.ศ. 2489 ได้ทรงเข้าศึกษาต่อทางด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เชื่อว่าใครหลายๆ คน เมื่อได้เห็นภาพบรรยากาศของสถานที่ที่พระองค์ท่านเคยทรงศึกษาอยู่ คงทำให้นึกถึงพระองค์ท่าน ที่ทรงเสียสละเพื่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติอย่างแน่นอนค่ะ

คุณรู้สึกอย่างไร

Preload

Author

Thumb lg 5cab6bd8 3d69 44bb aff1 f04aa12f610f

Knut

ถ้าคุณชอบบทความนี้ กด "Like"เลย!

มีบทความเด็ดๆแซ่บๆจากสไปซ์อีกเพียบ!