×3•}Studio of the Frenzy in the John series. 594 Spice

•ไทรบัล•เป็นรอยสักสไตล์ชนเผ่า มีทั้งสักเพื่อความสวยงามและสักเพื่อความเชื่อทางด้านจิตวิญญาณ ซึ่งแต่ละชนเผ่าจะมีเอกลักษณ์ของรอยสักที่แตกต่างกัน เช่น ชาว Samoa จะมีรอยสักรอยสักที่เอวและขาเพิ่อบ่งบอกถึงความเป็นชาย ชนเผ่า Maori เรียกมันว่า Ta moko มีลักษณะรอยสักเป็นเส้นบนหน้าของตัวเอง ในหมู่เกาะฟิลิปปินส์มีกลุ่มชนเผ่า Cordillerans ผู้ชายจะเชื่อว่าการสักเหมือนได้ยืมพลังภูตผีส่วนผู้หญิงจะสักเพื่อความสวยงาม โดยในปัจจุบันมีการประยุกต์รอยสักให้ทันสมัยมากขึ้นและไม่ได้สักกันเฉพาะในกลุ่มชนเผ่า สีที่ใช้จะเป็นสีดำล้วน รูปที่สักจะสื่อถึงเทพหรือสัตว์ตามความเชื่อAuthor

Thumb lg 2af65d3a a9c0 4122 b986 b0d442b7803a

Kampanas Suriya'John

บทความที่ได้ถูกแนะนำ


Hot boards


รวมผมสีน้ำตาลสวยๆ แบบซอฟๆ
แฟชั่นผู้หญิงผมสั้น