Thumb clinique CLINIQUE

Clinique Smart Custom-Repair Serum

Large 2672169
Star on Star on Star on Star off Star off 3.0

ข้อมูล

รายละเอียด

Clinique Smart Custom-Repair Serum


ฟื้นบำรุงผิวที่มีริ้วรอย , เพิ่มความกระชับของผิว, ดูแลสีผิวให้สม่ำเสมอขึ้น ซีรั่มอันชาญฉลาดที่เข้าใจผิวของคุณพร้อมทั้งสามารถเปลี่ยนอนาคตของผิว ฟื้นบำรุงผิวที่ถูกทำร้าย ทั้งร่องรอยที่คุณมองเห็นและมองไม่เห็น ความสำเร็จของการค้นคว้ากว่า 5 ปีเพื่อได้เทคโนโลยีในการบำรุงผิวที่มีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิบัติการได้ตรงจุดและรวดเร็ว Clinique Smart Serum ขนาดปรกติ 30ml/3,000 ช่วยฟื้นบำรุงผิวถูกทำร้ายทั้งร่องรอยที่คุณมองเห็นและมองไม่เห็นในทุกวัย ทุกเชื้อชาติ และทุกประเภทผิว ไม่ว่าจะเป็นริ้วรอย ผิวที่ไม่กระชับหรือสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอ 

ถูกแสดงอยู่ในบทความ

Icon review circle

Reviews (1)

Thumb lg 24a9536e 9493 4502 a354 9cc526d17fa5

babe_k

Star on Star on Star on Star off Star off

2560/02/03 17:45


ชอบมากๆๆๆเลย