Chính sách bảo mật

Chính sách bao gồm việc bảo về thông tin cá nhân và một số thông tin khác được giải thích trong điều lệ. Nó có hiệu lực khi bạn tiếp cận với dịch vụ và thông tin cá nhân chia sẻ với bên liên doanh và những bên liên quan với dịch vụ của chúng tôi. Những cam kết về bảo mật sẽ không được áp dụng vởi hành động của bất kỳ bên thứ ba nào, người không có quyền sở hữu hay quản trị thông tin. Nó không bị giới hạn bởi website, dịch vuj hay ứng dụng của bên thứ ba mà bạn tiếp cận bằng việc sử dụng Facebook ( "Dịch vụ bên thứ ba"). Những dịch vụ hay người mà chúng tôi không quản lý. Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp những cách thuận tiện nhất để thông tin có thể tiếp cận bên thứ ba cho sự riêng tư của bạn. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ không có bất kì trách nhiệm nào về nội dung, chính sách riêng, và những hành động của bên thứ ba. Chúng tôi vui lòng khuyên bạn nên kiểu tra thật kĩ thông tin dịch vụ mà bạn cung cấp để tiếp cận bên thứ ba.


Điều chỉnh của Hiệp định về bảo mật

Website của chúng tôi có thể điều chỉnh hoặc sửa đổi các chính sách bảo mật mà không cần thông báo trước cho bạn. Tuy nhiên, với sự phù hợp và hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ, chúng tôi muốn đề nghị người sử dụng có thể đọc các chính sách bảo mật mỗi khi bạn truy cập hay đọc hoặc sử dụng các dịch vụ của trang web của chúng tôi.